Åpent brev til alle deltakere ved "Norwegian-Israeli Business and Research Seminar"

Vi viser til "Norwegian-Israeli Business and Research Seminar", mandag 3. november, der du og din organisasjon står oppført som innleder. Seminarets uttrykte mål er å styrke handels- og forskningsbåndene mellom Norge og Israel. Israel er en okkupasjonsmakt som stadig bryter internasjonal folkerett på en rekke punkter: Antallet israelske bosettinger på okkupert område utvides i stor fart, og i dag bor hele 450 000 bosettere på palestinsk jord. Den omdiskuterte Muren utvides daglig – til tross for at FNs Internasjonale domstol i Haag i juli 2004 uttalte at Muren er folkerettsstridig. I tillegg øker Israel antallet militære kontrollposter på Vestbredden noe som innskrenker palestinernes bevegelsesfrihet og livsgrunnlag betydelig. 
 

Gaza-stripen er ett av verdens tettest befolkede områder – med 1,5 millioner mennesker på et område ikke større enn Hamar kommune. Gaza er i realiteten verdens største utendørs fengsel. I dag nekter Israel folk fra Gaza å reise til Vestbredden og omvendt. Gaza-stripen henger ikke territorielt sammen med Vestbredden. Verdenshistorien har ingen kjente eksempler på at en levedyktig stat kan fungere uten å være en fysisk  sammenhengende enhet.
 
Okkupasjon koster penger – MYE penger. Hele 25 prosent av Israels befolkning lever i dag under FNs fattigdomsgrense på 2 USD pr. dag. Israel har obligatorisk verneplikt for både kvinner og menn. Det påvirker sivilbefolkningen sterkt i ethvert land når et flertall av voksne kvinner og menn har tjenestegjort som soldater i landets okkupasjonshær. Økt handel med Israel er en indirekte støtte til okkupasjonen. Solidaritetsbevegelsen for Palestina reagerer på at norske myndigheter og faginstitusjoner nå tar aktivt til orde for økt økonomisk og forskningsmessig samarbeid mellom våre to land, fordi:
 
§  Norges offisielle utenrikspolitikk er å støtte palestinernes rett til selvbestemmelse.

§  I 2002 var EU nær ved å suspendere handelsavdalen mellom EU og Israel.

§  Israel står for gjentatte brudd på Geneve-konvensjonen og flere resolusjoner fra FNs Sikkerhetsråd.

Solidaritetsbevegelsen for Palestina beklager sterkt at den rød-grønne regjeringen nå inviterer til økt samarbeid med okkupasjonsmakten Israel – alt mens situasjonen for palestinerne går fra vondt til verre. På denne bakgrunn oppfordrer vi alle norske innledere og deltakere til å trekke seg fra UD-seminaret om økt handel og forskningsutveksling med Israel mandag 3. november 2008.

Med vennlig hilsen

Fellesutvalget for Palestina
Palestinakommiteen i Norge

 

2008-11-03