SU-leder Kirsti Bergstø - Hold Israel utenfor

For første gang skal israelsk forsvarspersonell delta i en øvelse i Norge. Øvelsen der ubåtmannskap fra 14 land skal trene på evakuering starter ved Arendal om tre uker. SU-leder Kirsti Bergstø mener at regjeringa må bruke de kommende ukene til å gjøre det klart at israelsk forsvarspersonell ikke ønskes velkommen for å trene i norsk farvann.
 

Tirsdag 06. mai 2008

SU-lederen stiller seg uforstående til at regjeringa kan tillate israelsk deltakelse i militærøvelsee i norsk farvann – Dette vil være første gang israelsk forsvarspersonell deltar på en øvelse i Norge og er en historisk begivenhet verden fint kan være foruten, mener Bergstø.  

- Trening i forsvarsøyemed sammen med Israel er legitimering av okkupantmakta. Dette står ikke i stil med holdninger regjeringa tidligere har ytret i forhold til Israel. Derfor må regjeringa si klart i fra om at israelsk forsvarpersonell ikke er velkommen. Det kan ikke aksepteres at det samme militærvesenet som okkuperer, dreper og lemlester det palestinske folk behandles som en alliert på trening i Norge, sier Bergstø.

- Jeg skulle heller sett at den norske regjeringa tok sterkere avstand fra Israel gjennom boikott og sanksjoner, framfor å trekke en brutal okkupantmakt uten respekt for FN, folkeretten eller menneskerettighetene inn i varmen gjennom felles øvelse, uttaler SU-lederen.

- Israel er ikke medlem i Nato, derfor er det ingen forpliktelser som skulle tilsi at israelsk personell må delta på ubåtøvelse i Norge. Derimot har Israel blitt en langt mer integrert del av Nato. Dette er noe Norge bør forsøke å stoppe, ikke akseptere. Den norske regjeringa bør ikke gi uttrykk for å ha felles sikkerhets, trussel – og fiendebilde som Israel, mener Bergstø.