FuP: Palestinakonferanse 2010: Palestinere i Israel

Fellesutvalget for Palestina arrangerer 22.-23. januar den årlige Palestinakonferansen. Denne gang vil vi sette fokus på situasjonen for palestinere i Israel. Palestinere utgjør i dag ca. 20 % av Israel sin befolkning. De har bodd der siden staten Israel ble opprettet. Likevel er staten Israel tuftet på  ideen om en stat for jøder. Med et politisk skifte mot høyre i Israel, og en ny amerikansk president er det interessant å sette søkelys på hvordan dette påvirker befolkningen i Israel. Flere ledende sivilsamfunnsaktører, akademikere og politikere fra Israel er invitert til å snakke. Sett av datoen allerede nå.

********************************