Prosjekter innen billedkunst
LIBANON

Tegne og male-prosjektet i Rashedie, en palestinsk flyktningeleir i Libanon


Barna i leiren har ingen praktiske eller estetiske fag på skolen og få muligheter til å utvikle de kunstneriske sidene ved seg selv. Vi ser at mange av barna, spesielt på grunn av de vanskelige sosiale forholdene i flyktningleiren, har stor glede og nytte av å kunne få uttrykke seg visuelt og få utløp for kreativitet og skaperglede gjennom å male og tegne.

Gjennom blant annet workshops og utveksling av erfaringer ønsker vi å bidra til å heve kompetansen hos lederne og frivillige som jobber med barna til daglig. I tillegg vil vi jobbe direkte med barna.

Prosjektet har nettopp startet opp, og består forløpig av en gruppe med barn som kommer en gang i uken til Beit Atfal-senteret i Rashedie for å tegne. Det er ansatt en person noen timer i uken til dette arbeidet. I tillegg har vi reist fra Norge og holdt flere workshops for barn i leiren.

Kunstnerisk utsmykking av senteret i Rashedie


Vår lokale samarbeidspartner Beit Atfal Assomoud bygde i 2003–2004 et nytt senter til sine aktiviteter i Rashedie. Senteret er en bygning på tre etasjer og rommer bl.a. barnehage, bibliotek, rom for voksenopplæring og en teatersal.

Den norske billedkunstneren Sophie Rodin har jobbet med kunstnerisk utsmykking av senteret, både innvendig og utvendig. Den innvendige utsmykkingen består av gulvmosaikker i teatersalen og sto ferdig til senterets åpning 4. juni 2004. Ulike typer stein fra Norge og Libanon er skåret ut etter Sophie Rodins tegninger og felt ned i gulvets terazzofliser. Veggene er malt lyse, mens dørene i etasjen er malt i forskjellige sterke, klare farger.

Andre del av utsmykkingen er et utvendig muralt arbeid på en 2 meter høy og 60 meter lang mur, som ble malt med akrylmaling i flere lag. I utsmykkingen har kunstneren lagt vekt på store, enkle former og motiver: en båt, en vogn med et purpurskjell på, en fisk og et vindu. Hun har jobbet med å skape fargesterke flater, kontraster i både form og farge og energi og glede i uttrykket. Den utvendige utsmykkingen er støttet økonomisk av UD via de norske kunstnerorganisasjonene Norske Kunsthåndverkere og OCA, Office for Contemporary Art, Norway.


Omgivelsene i flyktningleiren rundt senteret er grå og fargeløse, fattige og nedslitte. Den malte muren gjør en forskjell i dette miljøet; den har vakt nysgjerrighet og fått stor oppmerksomhet. Arbeidet tjener som et eksempel på hva kunst kan være, og har virket inspirerende i det videre arbeidet med tegne og male-workshops for barn og unge i leiren.

 

E-post: post@interculture.no

Copyright © 2005 FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid