FN-direktør vil lede Norad

Tolv søkere kjemper om stillingen som direktør i Norad etter Poul Engberg-Pedersen. Blant dem er Christian Thommesen, direktør i FNs utviklingsprogram.

Astrid Dalehaug Norheim

Disse kandidatene er mest aktuelle, ifølge Bistandsaktuelt:

Villa Kulild, assisterende direktør i Norad, tidligere ekspedisjonssjef og konstituert som departementsråd i Olje- og energidepartementet.

Agnar Aas, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nils Haugstveit, ambassadør i Argentina med lang erfaring fra både Utenriksdepartementet og Norad.

Christian H. Thommessen, direktør i FNs utviklingsprogram UNDP.

De åtte andre søkerne er Izabella Ewa Munoz (40), Robert Jonassen, (55), Anton Basima (38), Kim Størdal Toftner (37), Tina D'Agostin (37), Øyvind Eggen (40), Bjørg Røde (58), Thore Hansen (48).

Norad er Direktoratet for utviklingssamarbeid og ligg under Utenriksdepartementet. Det er 230 ansatte og et årlig driftsbudsjett på rundt 200 millioner kroner. Direktoratet forvalter rundt 10 prosent av samlet norsk bistand

http://www.vl.no/samfunn/article95470.zrm

18/09/2010