Temamøte om boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel

I juni i år ble ni sivile fredsaktivister drept da israelske marinesoldater bordet den internasjonale nødhjelpskonvoien som forsøkte å bryte blokaden av Gaza. Israels folkerettsstridige okkupasjon av Palestina har aldri før vært mer brutal og situasjonen for palestinerne blir bare verre og verre. Er boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel egnede virkemidler for å få Israel til å endre adferd? Har diplomatiske kanaler v...ist seg utilstrekkelige? Når er nok, nok?

Fredsforum og Grafisk partilag inviterer til åpent møte om boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel. Vi har vært så heldige å få styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen, til å innlede om dette temaet, og å si litt om Folkehjelpas arbeid i denne forbindelse.

Sted: Oslo Arbeiderpartis lokaler, Youngstorget 2B, 4. etg.
Tid: Onsdag 1. september kl 18:00-20:00


Det serveres serverer frukt, kjeks og kaffe og møtet er åpent for alle.

Etter møtet kan de som ønsker det bli med og spise på en palestinsk restaurant. (Tidspunktet er tilpasset de som faster under Ramadan.)

For spørsmål, kontakt leder av Grafisk partilag, Terje Fjellum på telefon 916 77 4227, eller leder av Fredsforum, Stine Rødmyr på telefon 918 70 774.

Velkommen til et spennende og viktig temamøte.

Kameratslig hilsen
Fredsforum og Grafisk partilag