Pensjonsfondet ut av to bosettings-firma  
mandag 23. august 2010
Etter instilling fra etikkrådet i statens pensjonsfond utland har Finansdepartementet solgt seg ut av to sentrale selskaper i byggevirksomheten i de ulovlige israelske bosettingskoloniene på Vestbredden. De to selskapene er Africa Israel Investments og datterselskapet Danya Cebus. Totalt var verdien av aksjene kr 7.2 mill. Departementet begrunner uttrekket slik:
 

Africa Israel Investments er morselskapet i et konsern med interesser innenfor eiendomsutvikling, infrastruktur og energi. Selskapet er majoritetsaksjonær i Danya Cebus, et entreprenørselskap involvert i oppføringen av bosettinger på okkupert, palestinsk område. Etikkrådet understreker at oppføringen av bosettinger på okkuperte områder representerer et brudd på IV Genève-konvensjon, konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid, og at SPU dermed løper en uakseptabel risiko for å medvirke til krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner gjennom å investere i disse to selskapene.

Det er verdt å merke seg korrespondansen mellom departementet og etikkrådet, der departementet etterlyser en grundigere redegjørelse, bl.a. fordi begrunnelsen fra rådet kan åpne for at også andre selskaper kan utelukkes i framtida. Her spiller det inn at det normalt blir hevdet at bare stater kan gjøre seg skyldig i brudd mot den IV Genevekonvensjonen.

Etikkrådet svarer at en slik undersøkelse ikke er nødvendig, fordi selskapene ved utbyggingen på Vestbredden bidrar til selve kjernen av statens brudd på konvensjonen, og at det da ikke er vesentlig hvem som er oppdragsgiver e.l.

Les pressemeldingen fra Finansdepartementet,
Les også innstillingen fra etikkrådet, brev fra departementet og svar fra etikkrådet.

http://www.palestinakomiteen.no/boikottsanksjoner-mainmenu-187/63-opprop--tilslutninger/1718-pensjonsfondet-ut-av-to-bosettings-firma