Riktig å trekke ut israelske selskaper fra OljefondetSVs initiativ for en gjennomgang av alle oljefondets investeringer i Israel og Palestina har ført til at man nå trekker seg ut fra israelske selskaper som bidrar til den ulovlige okkupasjonen på Vestbredden.


Tone Foss Aspevoll


Daværende finansminister Kristin Halvorsen tok i januar 2009 dinitiativ til en gjennomgang av saker knyttet til selskaper som har virksomhet i de palestinske områdene i. Dette har altså nå endt opp i at to nye selskaper er kastet ut.

– Vi sier nå tydelig fra at det ikke er aktuelt for Norge å investere i og tjene penger på israelske selskaper som bidrar til å bryte folkeretten. Det er et tydelig grep som ikke bare er et signal til de enkeltbedriftene dette angår, men også et budskap med klar adresse til den israelske regjering, sier Inga Marte Thorkildsen, finanspolitisk talsperson for SV.

– Fra før av har vi kastet ut det israelske selskapet Elbit, et selskap som leverer overvåkningssystemer til den Israelske muren, sier hun.

Thorkildsen er svært glad for at SVs lange kamp for strengere etiske retningslinjer for oljefondet fortsatt gir resultater.

– Denne saken viser betydningen av de etiske retningslinjene for oljefondet. Gjennom å trekke oss ut av disse selskapene hindrer vi at norske pensjoner finansieres gjennom å bidra til Israels folkerettsstridige bygging av bosettinger på okkupert land. Bosettingene fratar palestinerne livsgrunnlaget, og hindrer en fredlig løsning i Midtøsten, understreker Thorkildsen.


--------------------------------
Sist endret: 23.08.2010

 

http://www.sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Riktig-a-trekke-ut-israelske-selskaper-fra-Oljefondet