PST avviser video-overvåkning

PST sier det er feil at de skal ha installert kameraer i leiligheten til en av de terrorsiktede og mener dette viser at presselekkasjene ikke kommer fra dem.

 

Forsvarerne til de tre som er siktet for å ha planlagt terrorhandlinger på norsk jord, har tidligere bedt PST holde munn om etterforskningen av saken.

Forsvarerne ba PST holde munn

– Jeg synes det er spesielt at det har kommet så mye lekkasjer fra myndighetene, og det blir veldig spesielt når en vet at David Jakobsen er en som har samarbeidet tett med det som må være kilden for lekkasjen, sier Kjell T. Dahl, forsvarer for den 31 år gamle usbekeren.

– Her er det opplysninger som har kommet frem som direkte eller indirekte må komme fra PST. Ikke nødvendigvis fra PST som organisasjon, men fra enkeltpersoner eller på annen måte, mener Dahl.

I går bekreftet PST at Jakobsen har vært deres informant siden november i fjor. Usbekeren kontaktet selv politiet fordi han var bekymret for oppførselen til sin uigurske kamerat.

– Dette viser at det ikke er PST som har lekket

Lørdag skrev VG at PST hadde installert kameraer i leiligheten til den antatte hovedmannen og filmet forberedelsene til terrorangrepet. Dette avviste PSTs påtaleansvarlig etter gårsdagens fengslingsmøte i Oslo tingrett.

– Vi har ikke benyttet tv-overvåkning i en leilighet i denne saken. Det kan jeg avkrefte. Det underbygger da også at lekkasjene nettopp ikke kommer fra PST, for det er mye feilinformasjon ute og går, sier politiadvokat Signe Aalling i PST til NRK.

– Jeg kan ikke kommentere lekkasjer, men det er ingen grunn til å tro at det kommer fra PST, legger hun til.

– Hva synes du om at det har vært så mye skriverier?

– Det er selvfølgelig veldig uheldig. Massive presselekkasjer er også grunnen til at vi gikk til pågripelse når vi gjorde det, sier Aalling.

I går ble to av de terrorsiktede mennene, David Jakobsen og Mikael Davud, varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og medieforbud. I to av ukene er de ilagt full

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7208143

13/7/2010

***********************************************************

Fant Al Qaida-bilde hjemme hos én av de terrorsiktede

Hjemme hos den terrorsiktede uigurkineseren Mikael Davud skal PST ha funnet passfoto av flere menn. Én av disse skal være medlem av Al Qaida.

 

Dagbladet skriver at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha identifisert en av mennene på passfotoene som medlem av terrornettverket, noe som styrker PSTs oppfatning om at de terrorsiktede har bånd til Al Qaida.

Noen måneder før beslaget hadde PST-informanten David Jakobsen sagt ifra om at han ble bedt om å skaffe et falskt pass.

Passfotoene blir betegnet som et sentralt bevis mot de tre mennene som er siktet for terror.

Ifølge avisen skal PST også ha mistanker om at målet for et terrorangrep i Norge ville være å ramme kinesiske interesser, ettersom den antatte hovedmannen Davud tilhører den muslimske uigurbefolkningen som holder til i den nordvestlige Xinjiangregionen i Kina.

Regionen har lenge vært preget av et sterkt motsetningsforhold mellom uigurene og de kinesiske myndighetene

DETTE ER DE TERRORSIKTEDE

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7207717

 

******************************************************

Tredje terrorsiktede til Norge

Den tredje siktede i terrorsaken, kurderen Saeed Bujak, kommer trolig til Norge i løpet av onsdag, sier hans forsvarer, Arvid Sjødin.

 

Mannen sitter fortsatt fengslet i Tyskland, men ønsker selv å bli utlevert. Han kommer til å fremstilles for fengsling i Norge på vanlig måte.

Sjødin har så langt bare snakket med sin klient på telefon. Bujak snakker imidlertid norsk, og det er ingen kommunikasjonsproblemer mellom forsvarer og klient.

Vanskeligere er det for uiguren, Mikael Davuds forsvarer. Davud snakker ikke norsk, og hans forsvarer, advokat Carl Konow Rieber-Mohn, sier at han først torsdag vil få assistanse av en tolk.

Advokat Kjell T. Dahl sier at han tirsdag skal ha en fullstendig gjennomgang av saken med sin klient, usbekeren David Jakobsen, i Oslo fengsel.

Informant for PST

De to som mandag ble varetektsfengslet for fire uker har ennå ikke tatt stilling til om de skal anke kjennelsen til lagmannsretten. Ifølge forsvarerne vil det neppe være mulig på få avklart ankespørsmålet før torsdag eller fredag.

Før mandagens fengslingsmøte var det knyttet mest interesse til den antatte hovedmannen, Mikael Davud. I forbindelse med rettsforhandlingene bekreftet påtalemyndigheten imidlertid at usbekeren Jakobsen siden i fjor høst hadde vært informant for PST.

Likevel hadde påtalemyndigheten i sin første siktelse med mistanken om terrorforbund fram til pågripelsen. Under rettsmøtet ble dette rettet, og siktelsen omfatter ikke lenger perioden fra november 2009 til i dag

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7208395

**************************************************