Norge i dobbeltrolle ... Sjøblokaden av Gaza

Ubåt utenfor Marvika i Kristiansand. Foto: Per Ole Lindhjem/NRK

النرويج دور مزدوج في حصار غزة
أوسلو - الصفصاف :
 
ولكن الغواصات المركزيةالتي تساهم في حصار غزة تم اختبارها في منطقة كريستينساند في النرويج. والآن هناك غواصتان اسرائيليتان في طريقهما الى النرويج.
 
وشددت اسرائيل عندما وصلت حماس الى السلطة في غزة عام 2007. ليس فقط حصارها على الأرض ، ولكن أيضا فرضت الحصار الشديد على حركة السفن. اسرائيل لا تسمح لأي سفينة بالبحث عن ملاذ في غزة ، وتقوم أيضا بفرض مراقبة صارمة على سفن الصيد .
 
Norske myndigheter refser sjøblokaden av Gaza. Men ubåtene som er sentrale i blokaden, er testet i Norge. Nå kan to nye israelske ubåter være på vei.


Publisert 10.06.2010

.Da Hamas kom til makten i Gaza i 2007, strammet Israel grepet om grensene. Ikke bare på land, men også med en tett blokade av skipstrafikken. Israel tillater ingen skip å søke havn i Gaza, og fører også streng kontroll med fiskefartøy på vei ut.

Blokaden opprettholdes med overvåkning fra luften, med mange små marinefartøy og tre høyteknologiske jakt- og angrepsubåter. Nå viser det seg at Norge har en hittil ukjent rolle i denne sjøblokaden.

•Se Brennpunkt spesial: Gaza-blokade

Testet i Kristiansand


Israels ubåter inngår i blokaden. Det bekrefter det israelske forsvaret IDF overfor NRK Brennpunkt. Ubåtene er levert av det tyske firmaet ThyssenKrupp, som eier to spesialiserte ubåtverft i Emden og Kiel.

Da marinebasen i Marvika i Kristiansand ble nedlagt, overtok Kristiansand kommune eiendommen. Verftet i Kiel, Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW), henvendte seg og ba om å få leie eiendommen. Det ble inngått en leieavtale med Kristiansand Havn.

Alle de tre ubåtene som Israel i dag disponerer, er testet under opphold i Kristiansand. Farvannet utenfor Kiel er grunt. I Norge får det tyske firmaet tilgang på skjærgården, dype farvann i Norskerenna i Skagerrak, og en tilgjengelig marinebase. Det tyske firmaet er verdensledende, og har levert ubåter til både den norske og tyske marinen, og har eksportert til en lang rekke andre land.

Diskusjon om atomvåpen


Ubåtene fikk i 1999 tillatelse til å operere i norsk farvann. På spørsmål fra Erik Solheim sa utenriksminister Knut Vollebæk i Stortinget 10.februar 1999.

”La meg først si at det er riktig at vi har lagt til grunn at det er et israelsk fartøy. Hvorfor den går med tysk flagg kan ikke jeg svare på, men hvis det hadde vært et tysk fartøy så hadde ikke Utenriksdepartementet behøvd å være inne i bildet, for da hadde det etter Nato-regler vært Forsvarets overkommando som var involvert, i hvert fall forsvarsdepartementet som hadde håndtert saken.”

Etter å ha vurdert reglene for eksport av forsvarsmateriell, gav Utenriksdepartementet tillatelse til at ubåtene kan drive teknisk utprøving fra Marvika.

Da de tre første ubåtene ble levert til Israel, dekket NRK Sørlandet saken. Det ble blant annet stilt spørsmål ved om ubåtene hadde israelske atomvåpen om bord, noe som er utenkelig siden båtene ikke var formelt levert til kunden ennå, og fortsatt førte tysk flagg. Om Israel har atomvåpen til sine ubåter, vil de først bevæpnes med dette når ubåtene overleveres Israel.

Les også: Ikke testplaner for israelske ubåter | Må svare om ubåter i skjærgården | Krever ubåt-testing stoppet


To nye ubåter


Israel var meget fornøyd med de tyskbygde ubåtene, og nå har ThyssenKrupp Marine Systems to nye ubåter til bygging for den israelske marinen.

Det norske utenriksdepartementet kan vente seg en søknad om diplomatisk klarering for disse ubåtene i løpet av høsten, ettersom ubåtene etter det Brennpunkt kjenner til skal leveres på vårparten 2011.

De nye ubåtene koster en milliard euro, drøyt åtte milliarder kroner. En tredel av beløpet er finansiert av Tyskland.

Fornyer avtale


Havnedirektør Stein E. Haartveit i Kristiansand, vil ikke si hvor mye Kristiansand tjener på leieavtalen med det tyske verftet, men understreker at avtalen er gjort på kommersielle vilkår.

•Leieavtalen mellom Kristiansand Havn og det tyske u-båtverftet
•Leieavtale med tegninger for testing av ubåter i Marvika, Kristiansand.

Avtalen har blitt fornyet, men utløper i sin nåværende form 1.september i år. Da overtar det kommunalt eide foretaket Kristiansand Næringsselskap AS, som nå er i forhandlinger med sikte på en ny leiekontrakt som skal ha varighet fram til 2012
 

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7159835