VII Dni Arabskie w Łodzi -Marta Woźniak     
Marta Woźniak   
czwartek, 07/01/2010

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ oraz Koło Naukowe Bliskiego Wschodu Al-Maszrik zapraszają studentów oraz doktorantów do zgłaszania tematów wystąpień na VII Dni Arabskie pt. Zrozumieć Innego: Zachód a świat islamu.

 

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 21-22 kwietnia 2010 r.

 

Abstrakty referatów (150-200 słów) należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2010 r.

 

Najlepsze publikacje ukażą się drukiem w Między Wschodem a Zachodem.
Łódzkie Studia Wschodoznawcze.

 

Opłata konferencyjna nie jest przewidziana.

 

Kontakt:
Sekretarz konferencji - mgr Marta Woźniak:
martawozniak@uni.lodz.pl