WAŻNE !!!

Ty tez mozesz pomoc osieroconym dzieciom ze Strefy Gazy

wpłacając do 30.04.2009 1% juz zapłaconego podatku!!!

Kancelaria Prezydenta RP przy współpracy z Caritas Polska oraz Polską Misją Medyczną koordynuje akcję pomocy dzieciom zamieszkującym Strefę Gazy. Na zaproszenie Prezydenta do Polski przyjedzie siedemdziesięcio
ro dzieci w wieku od 8 do 14 lat wraz z opiekunami i zespołem psychologów.

Podczas pobytu młodzi Palestyńczycy wezmą udział w zajęciach terapeutycznych, a niektórzy z nich zostaną poddani leczeniu. Środki na pokrycie wszelkich kosztów będą pochodzić od sponsorów. Caritas Polska wydzieliła na ten cel specjalny numer:
CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem: "Dzieci z
Gazy"
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem:
"Dzieci z Gazy"
Darowizny w walutach obcych można przekazywać na następujące konta:
Bank Millenium S.A.
al. Jerozolimskie 133,
02-304 Warszawa
S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX
euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677 z dopiskiem: "Dzieci z
Gazy"
dolar amerykański (USD): PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212 z
dopiskiem: "Dzieci z Gazy"
funt brytyjski (GBP): PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236 z dopiskiem:
"Dzieci z Gazy'

(Prosze,przekaz tez innym..)